Fotooko 2016

Popis autora za IZLOŽBU FOTOOKO 2016 !

AUTORI KOJI ĆE IZLAGATI NA IZLOŽBI FOTOOKO U KATEGORIJI EKIPA po izboru Amer Kapetanović

Branka Kovačević 
Dean Narandžić
Erna Capek
Ivan Suvalj
Davorka Trbojević
Igor Pavlović
Goran Pirš x2
Hrvoje Golubić X2
Igor Lulić
Ivan Bizek
Martina Ribarić
Miroslav Maršan
Sandra Robić

AUTORI KOJI ĆE IZLAGATI NA IZLOŽBI FOTOOKO U KATEGORIJI DVORAC po izboru Roberto Pavica

Ognjen Karabegović
Igor Pavlović 
Erna Capek 2x 
Oliver Švob
Davorka Trbojević
Damir Rusan
Gordana Trošić-Kliska
Hrvoje Golubić x2
Hrvoje Gregl 
Josip Smoljić 2x
Jura Stanić
Mario Kociper

AUTORI KOJI ĆE IZLAGATI NA MINIMALNOJ FOTOGRAFIJI po izboru Marija Milin

Ana Štajcer
Davorka Trbojević
Dunja Bonacci
Jelena Horvat 
Lucija Kruljac 
Miroslav Rožić
Ognjen Karabegović
Tanja Pifar
Vlatko Šplihal
Zoran Kolarić

AUTORI KOJI ĆE IZLAGATI NA MODNOJ FOTOGRAFIJI U ORGANIZACIJI Foto Fashion Overdose

Tea Dalić 
Martina Ribarić
Kristijan Radeka *2
Marica Franjić
Željko Plantak *2
Monika Mačečević *2
Sandra Robić

AUTORI KOJI ĆE IZLAGATI NA PORTRETNOJ FOTOGRAFIJI po izboru Radomira Sarađena

Jasenko Mandura
Marica Franjić
Miroslav Rožić
Dražen Kopač
Ana Štajcer
Damir Rusan
Hrvoje Golubić
Lea Gutić
Ognjen Karabegović
Vlatko Šplihal

 

AUTORI KOJI ĆE IZLAGATI NA SPORTSKOJ FOTOGRAFIJI po izboru Damir Senčar

Igor Pavlović x2
Hrvoje Golubić 
Đeraldina Kuzminski, 
Damir Rusan
Roberto Spudić
Hrvoje Gregl
Igor Lulić
Ivan Peček
Jaki Franja

AUTORI KOJI ĆE IZLAGATI NA WEDDING FOTOGRAFIJI po izboru Predrag Gostimirović

Zoran Kolarić x2 
Kristijan Radeka x2
Đeraldina Kuzminski, 
Goran Pirš
Igor Pavlović
Ivana Cikoja
Lea Gutić x2

FotOOko 7 datum mjesto header